ข้อมูลจำนวนนักเรียน : สพม.26 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด ห้องเรียน Action
1 44012001 สารคามพิทยาคม 0 0 1,873 1,980 3,853 102
2 44012002 ผดุงนารี 0 0 2,394 1,454 3,848 99
3 44012003 มหาวิชานุกูล 0 0 36 55 91 6
4 44012005 มหาชัยพิทยาคาร 0 0 121 109 230 10
5 44012007 แกดำวิทยาคาร 0 0 171 103 274 11
6 44012008 มิตรภาพ 0 0 156 106 262 21
7 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ 0 0 1,181 858 2,039 59
8 44012010 เขวาไร่ศึกษา 0 0 637 552 1,189 32
9 44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ 0 0 133 84 217 8
10 44012012 โพนงามพิทยานุกูล 0 0 41 43 84 6
11 44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ 0 0 33 58 91 6
12 44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 0 0 39 28 67 6
13 44012021 กันทรวิชัย 0 0 441 246 687 20
14 44012022 เชียงยืนพิทยาคม 0 0 759 772 1,531 45
15 44012023 กู่ทองพิทยาคม 0 0 63 52 115 6
16 44012025 กุดรังประชาสรรค์ 0 0 47 40 87 6
17 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 0 0 297 139 436 15
18 44012028 ชื่นชมพิทยาคาร 0 0 266 254 520 18
19 44022001 บรบือ 0 0 1,089 889 1,978 60
20 44022002 เหล่ายาววิทยาคาร 0 0 116 77 193 11
21 44022003 โนนแดงวิทยาคม 0 0 154 100 254 11
22 44022005 ยางวิทยาคม 0 0 133 94 227 10
23 44022006 โนนราษีวิทยา 0 0 37 43 80 6
24 44022007 หนองม่วงวิทยาคาร 0 0 43 57 100 6
25 44022008 บรบือวิทยาคาร 0 0 1,187 1,029 2,216 61
26 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ 0 0 948 880 1,828 52
27 44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 97 80 177 6
28 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 0 0 1,445 1,241 2,686 76
29 44022015 วาปีปทุม 0 0 1,623 1,389 3,012 83
30 44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 188 152 340 13
31 44022020 ประชาพัฒนา 0 0 107 72 179 12
32 44022023 นาดูนประชาสรรพ์ 0 0 632 541 1,173 33
33 44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 0 0 185 146 331 16
34 44022026 นาภูพิทยาคม 0 0 220 141 361 13
35 44022027 มัธยมยางสีสุราช 0 0 290 230 520 18