ข้อมูลจำนวนนักเรียนขาดแคลน : สพม.26 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

# รายการ อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด Action
1 เครื่องแบบนักเรียน 0 0 10,721 7,035 17,756
2 เครื่องเขียน 0 0 10,629 7,030 17,659
3 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) 0 0 10,285 6,802 17,087
4 อาหารกลางวัน 0 0 10,327 6,482 16,809
5 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า 0 0 10,289 6,637 16,926