กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามวิทยฐานะ

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามระดับการศึกษาสูงสุด

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามระดับที่สอน

ข้อมูลบุคลากร : สพม.26

จำนวน 2,060
# รหัส SMIS โรงเรียน ชาย หญิง รวม Action
1 44012001 สารคามพิทยาคม 97 167 264
2 44012002 ผดุงนารี 61 149 210
3 44012003 มหาวิชานุกูล 14 10 24
4 44012005 มหาชัยพิทยาคาร 5 15 20
5 44012007 แกดำวิทยาคาร 11 13 24
6 44012008 มิตรภาพ 7 15 22
7 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ 37 81 118
8 44012010 เขวาไร่ศึกษา 26 42 68
9 44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ 11 9 20
10 44012012 โพนงามพิทยานุกูล 10 7 17
11 44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ 9 8 17
12 44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 8 13 21
13 44012021 กันทรวิชัย 24 28 52
14 44012022 เชียงยืนพิทยาคม 27 56 83
15 44012023 กู่ทองพิทยาคม 8 11 19
16 44012025 กุดรังประชาสรรค์ 8 7 15
17 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 17 18 35
18 44012028 ชื่นชมพิทยาคาร 18 20 38
19 44022001 บรบือ 28 68 96
20 44022002 เหล่ายาววิทยาคาร 7 8 15
21 44022003 โนนแดงวิทยาคม 9 12 21
22 44022005 ยางวิทยาคม 6 11 17
23 44022006 โนนราษีวิทยา 6 12 18
24 44022007 หนองม่วงวิทยาคาร 7 12 19
25 44022008 บรบือวิทยาคาร 42 78 120
26 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ 28 61 89
27 44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 8 12 20
28 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 60 86 146
29 44022015 วาปีปทุม 67 116 183
30 44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 16 18 34
31 44022020 ประชาพัฒนา 14 19 33
32 44022023 นาดูนประชาสรรพ์ 21 48 69
33 44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 20 15 35
34 44022026 นาภูพิทยาคม 16 18 34
35 44022027 มัธยมยางสีสุราช 21 23 44