กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : สพม.26 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

T-score O-NET ระดับชาติ : สพม.26 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

จำนวน 4
# รายวิชา น้อยกว่า 35 35-<45 45-<55 55-<65 65 ขึ้นไป รวม
1 คณิตศาสตร์ 0 1 33 1 0 35
2 ภาษาไทย 0 4 29 2 0 35
3 วิทยาศาสตร์ 0 1 34 0 0 35
4 ภาษาอังกฤษ 0 4 30 1 0 35

ข้อมูล T-score O-NET ระดับชาติ ม.3 สพม.26 ปีการศึกษา 2562

# สถานศึกษา ไทย(61) Eng(63) คณิต(64) วิทย์(65) เฉลี่ย แปลผล Action
1 สารคามพิทยาคม 56.22 56.01 58.72 54.99 56.48
ดี
2 ผดุงนารี 48.94 47.78 48.07 48.26 48.26
พอใช้
3 มหาวิชานุกูล 48.32 49.36 46.86 47.70 48.06
พอใช้
4 มหาชัยพิทยาคาร 44.45 44.87 46.75 46.75 45.71
พอใช้
5 แกดำวิทยาคาร 46.15 45.41 48.77 46.62 46.74
พอใช้
6 มิตรภาพ 46.40 47.84 46.43 46.30 46.74
พอใช้
7 โกสุมวิทยาสรรค์ 52.97 50.17 50.79 50.71 51.16
พอใช้
8 เขวาไร่ศึกษา 55.17 48.45 48.53 51.35 50.88
พอใช้
9 เขื่อนพิทยาสรรค์ 54.30 50.06 50.13 53.60 52.02
พอใช้
10 โพนงามพิทยานุกูล 52.71 44.56 45.51 46.84 47.41
พอใช้
11 วังยาวศึกษาวิทย์ 47.51 45.56 46.18 48.38 46.91
พอใช้
12 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 41.84 43.24 46.07 44.15 43.83
ยังไม่พอใช้
13 กันทรวิชัย 50.70 48.29 47.68 49.06 48.93
พอใช้
14 เชียงยืนพิทยาคม 49.77 47.33 46.94 48.90 48.23
พอใช้
15 กู่ทองพิทยาคม 50.17 49.38 46.52 50.15 49.05
พอใช้
16 กุดรังประชาสรรค์ 45.15 45.95 49.00 49.50 47.40
พอใช้
17 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 50.67 48.51 47.75 47.98 48.73
พอใช้
18 ชื่นชมพิทยาคาร 52.60 47.71 46.48 49.59 49.10
พอใช้
19 บรบือ 50.10 47.50 49.72 49.76 49.27
พอใช้
20 เหล่ายาววิทยาคาร 51.70 46.67 46.16 50.86 48.85
พอใช้
21 โนนแดงวิทยาคม 47.84 46.53 47.78 48.16 47.58
พอใช้
22 ยางวิทยาคม 46.27 45.62 46.87 47.88 46.66
พอใช้
23 โนนราษีวิทยา 46.24 47.74 47.70 49.61 47.82
พอใช้
24 หนองม่วงวิทยาคาร 44.77 44.53 46.65 47.63 45.89
พอใช้
25 บรบือวิทยาคาร 53.16 48.94 50.45 50.56 50.78
พอใช้
26 นาเชือกพิทยาสรรค์ 50.56 47.60 47.20 49.33 48.67
พอใช้
27 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 48.09 46.77 43.98 47.91 46.69
พอใช้
28 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 52.80 48.72 50.47 50.87 50.71
พอใช้
29 วาปีปทุม 53.89 51.34 53.35 52.56 52.78
พอใช้
30 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 52.91 47.25 47.64 50.16 49.49
พอใช้
31 ประชาพัฒนา 42.56 45.81 46.24 49.97 46.14
พอใช้
32 นาดูนประชาสรรพ์ 52.03 47.65 49.19 50.43 49.82
พอใช้
33 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 49.16 46.60 47.10 45.78 47.16
พอใช้
34 นาภูพิทยาคม 48.17 47.24 47.95 50.71 48.52
พอใช้
35 มัธยมยางสีสุราช 47.83 46.04 46.85 48.42 47.29
พอใช้