กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชาแยกปีการศึกษา : สพม.26 มัธยมศึกษาปีที่ 6

 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามปีการศึกษาแยกรายวิชา : สพม.26 มัธยมศึกษาปีที่ 6

การทดสอบ O-NET : สพม.26 มัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวน 5
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 20.30 17.44 22.16 18.45 -3.70 -16.70%
2 ภาษาไทย 45.58 43.48 40.84 36.76 -4.08 -10.00%
3 วิทยาศาสตร์ 29.05 25.20 27.18 25.84 -1.35 -4.95%
4 สังคมศึกษา 33.19 31.03 32.50 32.66 0.16 0.49%
5 ภาษาอังกฤษ 22.40 21.17 23.58 23.01 -0.57 -2.42%

ข้อมูลการทดสอบ O-NET ม.6 สพม.26 ปีการศึกษา 2562

# สถานศึกษา ไทย(01) สังคม(02) Eng(03) คณิต(04) วิทย์(05) รวมเฉลี่ย พัฒนาการ Action
1 สารคามพิทยาคม 47.92 38.87 33.24 32.06 31.88
36.79
-3.60
2 ผดุงนารี 40.12 34.87 24.67 19.62 26.29
29.11
-4.08
3 มหาวิชานุกูล 28.67 28.00 21.15 19.06 22.29
23.83
-0.82
4 มหาชัยพิทยาคาร 43.50 34.50 26.56 13.75 23.00
28.26
1.14
5 แกดำวิทยาคาร 29.90 30.50 20.56 15.38 22.25
23.72
-3.43
6 มิตรภาพ 33.37 30.56 21.39 17.13 23.65
25.22
-2.10
7 โกสุมวิทยาสรรค์ 41.04 35.38 24.99 19.91 28.48
29.96
-1.05
8 เขวาไร่ศึกษา 45.61 35.67 24.06 18.36 29.34
30.61
-3.31
9 เขื่อนพิทยาสรรค์ 40.88 34.10 23.21 17.62 24.90
28.14
-1.56
10 โพนงามพิทยานุกูล 30.58 30.50 21.88 15.83 23.79
24.52
-2.63
11 วังยาวศึกษาวิทย์ 31.09 31.91 21.48 20.23 21.27
25.20
-4.58
12 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 28.20 29.60 19.75 16.50 24.20
23.65
-1.09
13 กันทรวิชัย 40.72 34.79 24.99 20.40 27.58
29.70
-2.66
14 เชียงยืนพิทยาคม 37.38 33.04 22.20 17.97 25.57
27.23
-2.13
15 กู่ทองพิทยาคม 28.54 29.62 20.58 14.62 24.23
23.52
-0.52
16 กุดรังประชาสรรค์ 30.00 29.25 18.44 16.88 24.25
23.76
-3.19
17 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 45.71 34.24 22.35 20.15 29.26
30.34
0.37
18 ชื่นชมพิทยาคาร 44.88 36.96 22.74 20.05 29.34
30.79
0.51
19 บรบือ 38.31 32.92 23.53 19.44 26.25
28.09
-4.62
20 เหล่ายาววิทยาคาร 33.11 30.61 22.81 14.55 25.59
25.33
-1.38
21 โนนแดงวิทยาคม 35.16 30.79 21.08 15.81 25.30
25.63
-1.38
22 ยางวิทยาคม 27.61 29.30 21.69 16.13 23.91
23.73
-3.43
23 โนนราษีวิทยา 37.07 30.57 21.07 17.14 25.86
26.34
-0.05
24 หนองม่วงวิทยาคาร 32.50 29.50 22.00 15.50 24.45
24.79
-2.70
25 บรบือวิทยาคาร 38.05 32.60 22.94 19.10 27.82
28.10
-3.86
26 นาเชือกพิทยาสรรค์ 37.96 33.87 24.00 18.40 26.89
28.22
-1.94
27 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 30.88 30.54 21.61 14.06 22.23
23.86
-0.62
28 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 41.45 36.34 25.41 22.48 29.01
30.94
-1.28
29 วาปีปทุม 46.39 37.06 28.54 27.05 30.01
33.81
-2.64
30 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 34.63 30.21 21.16 15.45 25.39
25.37
-1.31
31 ประชาพัฒนา 34.41 32.31 21.37 17.19 25.16
26.09
-1.82
32 นาดูนประชาสรรพ์ 45.73 36.78 26.07 25.94 29.92
32.89
-0.47
33 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 35.04 32.96 21.95 16.20 25.20
26.27
-2.70
34 นาภูพิทยาคม 36.25 33.20 23.25 19.36 25.32
27.48
-0.47
35 มัธยมยางสีสุราช 33.86 31.15 22.67 16.59 24.42
25.74
-1.38