กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชาแยกปีการศึกษา : สพม.26 มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามปีการศึกษาแยกรายวิชา : สพม.26 มัธยมศึกษาปีที่ 3

การทดสอบ O-NET : สพม.26 มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 26.24 22.66 27.17 23.67 -3.50 -12.88%
2 ภาษาไทย 44.89 45.83 52.67 54.36 1.68 3.20%
3 วิทยาศาสตร์ 32.94 30.78 34.95 29.37 -5.59 -15.99%
4 ภาษาอังกฤษ 27.97 27.82 26.71 29.85 3.13 11.74%

ข้อมูลการทดสอบ O-NET ม.3 สพม.26 ปีการศึกษา 2562

# สถานศึกษา ไทย(61) Eng(63) คณิต(64) วิทย์(65) รวมเฉลี่ย พัฒนาการ Action
1 สารคามพิทยาคม 64.67 41.48 40.57 34.37
45.27
-2.23
2 ผดุงนารี 53.51 30.21 23.66 28.57
33.99
-2.74
3 มหาวิชานุกูล 52.56 32.38 21.75 28.09
33.70
-0.20
4 มหาชัยพิทยาคาร 46.63 26.23 21.58 27.27
30.43
-0.34
5 แกดำวิทยาคาร 49.24 26.96 24.78 27.16
32.04
1.94
6 มิตรภาพ 49.62 30.29 21.06 26.88
31.96
-4.20
7 โกสุมวิทยาสรรค์ 59.69 33.48 27.98 30.68
37.96
-0.09
8 เขวาไร่ศึกษา 63.07 31.13 24.40 31.23
37.46
-1.68
9 เขื่อนพิทยาสรรค์ 61.73 33.33 26.93 33.17
38.79
1.16
10 โพนงามพิทยานุกูล 59.30 25.80 19.60 27.35
33.01
1.86
11 วังยาวศึกษาวิทย์ 51.33 27.17 20.67 28.67
31.96
-1.57
12 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 42.63 24.00 20.50 25.03
28.04
-2.16
13 กันทรวิชัย 56.21 30.91 23.05 29.26
34.86
-2.30
14 เชียงยืนพิทยาคม 54.79 29.59 21.87 29.12
33.84
-0.85
15 กู่ทองพิทยาคม 55.40 32.40 21.20 30.20
34.80
3.30
16 กุดรังประชาสรรค์ 47.71 27.71 25.14 29.64
32.55
-0.90
17 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 56.16 31.21 23.16 28.33
34.72
-0.90
18 ชื่นชมพิทยาคาร 59.12 30.12 21.14 29.72
35.03
0.79
19 บรบือ 55.30 29.83 26.29 29.86
35.32
-0.22
20 เหล่ายาววิทยาคาร 57.75 28.69 20.63 30.81
34.47
-0.83
21 โนนแดงวิทยาคม 51.83 28.50 23.20 28.48
33.00
-3.58
22 ยางวิทยาคม 49.42 27.26 21.77 28.24
31.67
-4.59
23 โนนราษีวิทยา 49.38 30.15 23.08 29.73
33.09
0.24
24 หนองม่วงวิทยาคาร 47.12 25.76 21.41 28.03
30.58
-1.66
25 บรบือวิทยาคาร 59.99 31.80 27.44 30.55
37.45
1.45
26 นาเชือกพิทยาสรรค์ 56.00 29.97 22.29 29.49
34.44
-2.72
27 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 52.21 28.83 17.17 28.27
31.62
-0.57
28 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 59.43 31.50 27.47 30.82
37.31
-1.07
29 วาปีปทุม 61.10 35.08 32.04 32.28
40.13
-0.62
30 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 59.60 29.49 22.98 30.21
35.57
-0.06
31 ประชาพัฒนา 43.73 27.51 20.76 30.04
30.51
-3.04
32 นาดูนประชาสรรพ์ 58.25 30.03 25.44 30.44
36.04
-2.53
33 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 53.85 28.60 22.13 26.43
32.75
-0.66
34 นาภูพิทยาคม 52.34 29.47 23.47 30.68
33.99
-2.99
35 มัธยมยางสีสุราช 51.81 27.83 21.73 28.71
32.52
-2.79