กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด

# อำเภอ จำนวนโรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน Action
1 ขนาดเล็ก 21 483 4,196 205
2 ขนาดกลาง 5 274 4,089 121
3 ขนาดใหญ่ 5 511 9,592 277
4 ขนาดใหญ่พิเศษ 4 799 13,399 360