ระยะทาง/เวลาในการเดินทาง : สพม.26

จำนวน 35
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ขนาดโรงเรียน ระยะห่างจากเขตฯ เวลาเดินทาง Action
1 44012001 สารคามพิทยาคม ขนาดใหญ่พิเศษ 6.04 ก.ม. 10 นาที
2 44012002 ผดุงนารี ขนาดใหญ่พิเศษ 5.52 ก.ม. 8 นาที
3 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ 80.73 ก.ม. 1 ชั่วโมง 8 นาที
4 44022015 วาปีปทุม ขนาดใหญ่พิเศษ 37.69 ก.ม. 31 นาที
5 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ ขนาดใหญ่ 31.99 ก.ม. 30 นาที
6 44012022 เชียงยืนพิทยาคม ขนาดใหญ่ 389.77 ก.ม. 5 ชั่วโมง 51 นาที
7 44022001 บรบือ ขนาดใหญ่ 25.92 ก.ม. 23 นาที
8 44022008 บรบือวิทยาคาร ขนาดใหญ่ 29.56 ก.ม. 26 นาที
9 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ ขนาดใหญ่ 59.17 ก.ม. 53 นาที
10 44012010 เขวาไร่ศึกษา ขนาดกลาง 49.95 ก.ม. 44 นาที
11 44012021 กันทรวิชัย ขนาดกลาง 25.75 ก.ม. 28 นาที
12 44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ขนาดกลาง 61.28 ก.ม. 1 ชั่วโมง 7 นาที
13 44022023 นาดูนประชาสรรพ์ ขนาดกลาง 62.55 ก.ม. 51 นาที
14 44022027 มัธยมยางสีสุราช ขนาดกลาง 73.88 ก.ม. 1 ชั่วโมง 2 นาที
15 44012003 มหาวิชานุกูล ขนาดเล็ก 0.57 ก.ม. 1 นาที
16 44012005 มหาชัยพิทยาคาร ขนาดเล็ก 15.81 ก.ม. 19 นาที
17 44012007 แกดำวิทยาคาร ขนาดเล็ก 17.48 ก.ม. 21 นาที
18 44012008 มิตรภาพ ขนาดเล็ก 20.55 ก.ม. 21 นาที
19 44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ ขนาดเล็ก 49.30 ก.ม. 47 นาที
20 44012012 โพนงามพิทยานุกูล ขนาดเล็ก 51.77 ก.ม. 49 นาที
21 44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ ขนาดเล็ก 52.00 ก.ม. 50 นาที
22 44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ขนาดเล็ก 23.82 ก.ม. 34 นาที
23 44012023 กู่ทองพิทยาคม ขนาดเล็ก 68.89 ก.ม. 1 ชั่วโมง 3 นาที
24 44012025 กุดรังประชาสรรค์ ขนาดเล็ก 44.09 ก.ม. 37 นาที
25 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขนาดเล็ก 49.88 ก.ม. 39 นาที
26 44022002 เหล่ายาววิทยาคาร ขนาดเล็ก 39.22 ก.ม. 36 นาที
27 44022003 โนนแดงวิทยาคม ขนาดเล็ก 39.31 ก.ม. 43 นาที
28 44022005 ยางวิทยาคม ขนาดเล็ก 32.72 ก.ม. 34 นาที
29 44022006 โนนราษีวิทยา ขนาดเล็ก 44.52 ก.ม. 43 นาที
30 44022007 หนองม่วงวิทยาคาร ขนาดเล็ก 36.90 ก.ม. 32 นาที
31 44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขนาดเล็ก 69.13 ก.ม. 1 ชั่วโมง 1 นาที
32 44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขนาดเล็ก 39.40 ก.ม. 33 นาที
33 44022020 ประชาพัฒนา ขนาดเล็ก 45.70 ก.ม. 43 นาที
34 44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ขนาดเล็ก 62.75 ก.ม. 51 นาที
35 44022026 นาภูพิทยาคม ขนาดเล็ก 80.94 ก.ม. 1 ชั่วโมง 14 นาที