ข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา


รหัสเขตฯ : 00101726
เขตตรวจราชการ : เขตตรวจราชการ 12
ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเขตพื้นที่ฯ : สพม.26
จังหวัดที่รับผิดชอบ : มหาสารคาม
จำนวนโรงเรียน : 35
ที่อยู่เลขที่ : 134 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสาร
หมู่ที่ :
บ้าน :
ตำบล : แวงน่าง
อำเภอ : เมืองมหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 44000
เบอร์โทรศัพท์ : 043777987
email : atom@gmail.com
facebook :
website : sec26.adata.in.th
Latitude : 16.15857194973767
Longitude : 103.31025074157719
Google Map :